Likovna galerija Kula: Izložba Ervina Lakatoša iz Kaloče