Решења о именовању директора ЈКП

0

Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора ЈКП “Руском” Руски Крстур:

Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује се за директора ЈКП “Руском” Руски Крстур, на период од четири године.

Такође, Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора  ЈКП “Комуналац” Кула

Миљанић Дамјан, дипл. економиста из Куле, именује се за директора ЈКП “Комуналац” Кула, на период од четири године.

Icon of Решења о именовању директора ЈКП Решења о именовању директора ЈКП (168.3 KiB)
Поделите

Коментари су затворени.