Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу сточарства

ITAcademy и Краљевска фондација обрадовали ђаке генерације: 25 бесплатних школовања за будуће ИТ стручњаке
1. августа 2018.
Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу инфраструктуре
1. августа 2018.