Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу инфраструктуре

Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу сточарства
1. августа 2018.
Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова
1. августа 2018.