Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу инфраструктуре