Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу инфраструктуре
1. август 2018.
Из општине Кула 9 добитника средстава по Конкурсу за младе
2. август 2018.