Javna rasprava o radnoj verziji Sektorske strategije ruralnog razvoja do 25. jula