Јавни конкурс за доделу пословних просторија за рад удружења грађана