Почела примена новог закона о финансијској подршци породици са децом

Обавезна електронска регистрација привредних друштава од октобра 2018. године
29. јуна 2018.
Признање за општину Кула
2. јула 2018.