Обавезна електронска регистрација привредних друштава од октобра 2018. године

Сутра Крстурски сајам
29. јуна 2018.
Почела примена новог закона о финансијској подршци породици са децом
2. јула 2018.