Određene naknade za zagađivanje životne sredine i subvencije za reciklažu