Одређене накнаде за загађивање животне средине и субвенције за рециклажу