Обустављен пријем нових захтева за набавку опреме малим предузећима
20. јуна 2018.
Фестивал „Црвена ружа“
21. јуна 2018.