Обустављен пријем нових захтева за набавку опреме малим предузећима
20. јун 2018.
Фестивал „Црвена ружа“
21. јун 2018.