Обустављен пријем нових захтева за набавку опреме малим предузећима