10. Трка пријатељства Кула – фотографије Томи Тамаш