Одржана седница Скупштине општине Кула: Бољи услови кредитирања за рефинсирање обавеза, нижа каматна стопа

0

Одборници локалног парламента донели су на јучерашњем заседању Одлуку о ангажовању екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна општинског буџета за 2017. годину и Одлуку о задуживању за рефинансирање обавеза општине. Образлажући ову Одлуку Игор Илин, начелник Одељења за буџет Општинске управе је рекао да се општина задужила 2015. године 300 милиона динара уз сагласност Министарства финансија за изградњу канализационе мреже у Кули и Црвенки. Будући да је из сопствених средстава у протеклом периоду обезбеђено готово 50 милиона динара за ове намене, задуживање је умањено, тако да је за отплату остало 250 милиона динара. – Осим умањења дуга, кредит ће бити рефинансиран уз повољнију каматну стопу, коју тренутно нуди неколико пословних банака –  рекао је Илин.

У наставку седнице без расправе усвојен је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2018. – 2021. године. У кулској општини у току је реализација пројеката из Регионалног стамбеног програма за решавање стамбеног питања избеглица. Према подацима из упитника о потребама за решавање стамбеног питања избеглица спроведених 2012. године, а и на основу пријава на јавне позиве које расписује општина Кула, види се да постоји знатан број породица избеглица које су заинтересоване за решавање стамбеног питања. Како би општина Кула испунила услове за одобравање средстава из републичког буџета и од других донатора неопходно је било да Скупштина донесе један овакав План – речено је на седници.

Мало дужа расправа вођена је у вези са Одлуком о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо и текуће одржавање заједничких делова зграде и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама. Славка Кочонда, руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове је рекла да је реч о усклађивању са Законом о становању и одржавању зграда. Одлуком је утврђено да, примера ради, власници стана површине 60 метара квадратних треба да издвајају од 760 до 1.070 динара за одржавање зграде, уколико Скупштина станара није утврдила већи износ.

foto SO KULA

Након тога Скупштина је донела  девет одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула и Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације локалног пута регионалног значаја Сивац – Стапар. Две трећине пута, који ће се градити на овом потезу и обезбедити бољу повезаност са сомборском и апатинском општином, налази се на подручју кулске општине, а једна трећина на подручју сомборске општине. Ове две општине ће на тај начин и финансирати израду пројектне документације. Путни коридор се планира трасом затечених општинских некатегорисаних путева. Међутим, затечена ширина појаса регулације од 6 – 14 м није довољна за изградњу планираног ранга пута. Овим Планом би се дефинисао нови појас регулације локалног пута који је од јавног интереса, а самим тим и експроприациони појас путног коридора Сивац – Стапар на територији катастарске општине Сивац.

Велибор Милојичић, председник Скупштине општине, је рекао да се пут гради на иницијативу виших инстанци које ће га и финансирати, а да је обавеза Општине Кула финансирање пројектне документације. – Никада није била боља сарадња локалних са покрајинским и републичким властима. У протеклом периоду слило се са виших инстанци више стотина милиона динара у кулску општину за изградњу комуналне инфраструктуре. Раде се капитални пројекти које наша средина сама не би могла да исфинансира и није ми јасно одакле критика за сваку инвестицију за коју добијемо паре и која је од велликог значаја за сва места и грађане који живе у њима – рекао је Милојичић., додајући да је покренута и иницијатива за изградњу полу-аутопута Врбас – Кула – Сомбор – Бачки Брег.

На седници СО Кула донета је одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Кула, као и одлуке које се тичу усклађивања са законом о прекршајима. Овом одлуком могу се прописати новчане казне само у фискалном износу. Одборници су донели Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора у ЈКП „Комуналац“ Кула и ЈКП „Руском“ Руски Крстур, а прихваћени су извештаји о раду за 2017. годину Народне библиотеке у Кули, Спортског центра Црвенка и Дома културе Руски Крстур. Такође, на СО Кула именован  је Савет  за међунационалне односе општине Кула, као и друге комисије  Скупштине општине Кула.

И на крају, дата је сагласност на Статут ЈКП „Пречистач Врбас – Кула“. Претходно је Скупштина општина Врбас дала сагласност на поменути Статут.

Поделите

Коментари су затворени.