Руски Крстур: 50. Драмски меморијал „Петро Ризнич Ђађа“