Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија из породица избеглих и интерно расељених лица
16. март 2018.
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018.години
16. март 2018.