Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години

Фарма за пример у близини Куле
9. март 2018.
Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
12. март 2018.