Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години

0
Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта.
Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.
Поделите

Коментари су затворени.