Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
12. март 2018.
Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији ап војводине у 2018. години
12. март 2018.