Јавни конкурс за доделу пословног простора за рад удружења грађана

0

Предмет конкурса представља додела расположивог пословног простора општине Кула, који је погодан за рад Удржења грађана.
Ради се о пословном простору који по својој намени и распореду просторија, не служи за комерцијално издавање и обављање пословне делатности, а који удружења грађана могу да користе за свој рад и своје програмске циљеве, под условом да се исти не користи за остваривање прихода.

Пријаве на конкурс се пишу у слободној форми и достављају у затвореној коверти Писарници Општинске управе Кула, са назнаком Комисији за разматрање захтева политичких странака и удружења грађана.

Овде можете прочитати целокупан текст конкурса.

Поделите

Коментари су затворени.