Објављен позив за финансирање додатних обука запослених – НСЗ даје до 100.000 динара по полазнику