Стефан Жарић представио своју награђену књигу о Милени Павловић Барили