Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину је 14. фебруар