Утврђен оквирни датум за одржавање меморијала „Петро Ризнич Ђађа“

Иван Д. – 09.02.2018.
9. фебруар 2018.
Јелена З. – 09.02.2018.
9. фебруар 2018.