Утврђен оквирни датум за одржавање меморијала „Петро Ризнич Ђађа“