Утврђен оквирни датум за одржавање меморијала “Петро Ризнич Ђађа”