У Кули се школују електротехничари обновљивих извора енергије