Јелена Н. – 09.02.2018.
9. фебруар 2018.
Утврђен оквирни датум за одржавање меморијала „Петро Ризнич Ђађа“
9. фебруар 2018.