Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кула

Канализација у Кули прикључена на потисни вод
6. фебруар 2018.
Јавни позив за избор корисника за доделу средстава помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица
6. фебруар 2018.