Интервју, Перица Видекањић, председник општине Кула – Наставак инвестиционог улагања