Интервју, Перица Видекањић, председник општине Кула – Наставак инвестиционог улагања

Програм „Покрени се за посао“
5. фебруар 2018.
Канализација у Кули прикључена на потисни вод
6. фебруар 2018.