Konkurs za realizaciju projekata u cilju turističke promocije opštine Kula u 2018. godini