Конкурс за реализацију пројеката у циљу туристичке промоције општине Кула у 2018. години

Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају
1. фебруара 2018.
Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница
2. фебруара 2018.