Конкурс за реализацију пројеката у циљу туристичке промоције општине Кула у 2018. години