Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – Сајам културе

0

Предмет конкурса је подршка организовању јавних, креативних вишедневних манифестација у локалним самоуправама, које подразумевају истовремену реализацију различитих прогамских садржаја из минимум четири области конкурса, користећи превасходно културне ресурсе своје локалне самоуправе; подразумевају велики број учесника и намењени су великом броју посетилаца.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама финансираће/суфинансираће манифестације средствима у износу од 2.200.000,00 динара (словима: двамилионадвестохиљададинара и 00/100), по класификацији корисника: 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.000.000,00 динара и 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 1.200.000,00 динара.

 

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Пријаву за конкурс можете преузети овде.

Поделите

Коментари су затворени.