Расписан конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма