Објављен други конкурс из ИПАРД-а – за тракторе 555 милиона