Измуљавање канала од Сивца до Малог Стапара
26. децембра 2017.
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
27. децембра 2017.