Данас истиче рок за учешће у лицитацији за давање у закуп пољопривредног земљишта