Zajednički projekat Kule i Kaloče visoko kotiran u okviru IPA projekta