Заједнички пројекат Куле и Калоче високо котиран у оквиру ИПА пројекта