Predstavljenja turistička ponuda na festivalu vina i hrane u Somboru