Општини Кула одобрена средства за пројекат реформа пореза на имовину