Otvorena izložba fotografija, dokumenata i etnografskih eksponata o kolonizaciji Crnogoraca u Kulu