Потписан Уговор за потребе спровођења пројекта Секторска стратегија руралног развоја