СЕЕД програм: Позив за учешће на обуци за покретање сопственог посла