Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда