Добијена средства у вредности око 82 милиона динара за потребе изградње канализационе мреже у Кули и Црвенки