Објављени нови конкурси из области, сајамских манифестација, инкубатора, кластера и старих заната и конгресног туризма

Отворено ново крило школске зграде средње Економско – трговинске школе у Кули
3. октобар 2017.
Мировић примио делегацију представника русинских институција
4. октобар 2017.