Објављени нови конкурси из области, сајамских манифестација, инкубатора, кластера и старих заната и конгресног туризма

0

Покрајински секретаријат за привреду и туризам отворио је нове конкурсе из области конгресног туризма, сајамских манифестација, инкубатора, кластера и старих заната. Више информација можете добити на линку http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi

30. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната, одн. домаће радиности у 2017. години

30. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката од значаја за привредни развој АП Војводине у 2017. години

30. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2017. години

30. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2017. години

30. септембар 2017. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије АП Војводине, на сајмовима у европи и међународним сајмовима у Републици Србији

30. септембар 2017. – Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима са територије АП Војводине за суфинансирање трошкова организовања конгреса у АП Војводини у 2017. години

Поделите

Коментари су затворени.