Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине
3. октобар 2017.
Отворено ново крило школске зграде средње Економско – трговинске школе у Кули
3. октобар 2017.