Уручени кључеви монтажних кућа за кориснике Регионалног стамбеног програма

Исплаћене општинске стипендије за 2017. годину
25. септембра 2017.
Одржана оснивачка скупштина удружења грађана ЛАГ „Срце Бачке“
26. септембра 2017.