Уручени кључеви монтажних кућа за кориснике Регионалног стамбеног програма