Уручени кључеви монтажних кућа за кориснике Регионалног стамбеног програма

Исплаћене општинске стипендије за 2017. годину
25. септембар 2017.
Одржана оснивачка скупштина удружења грађана ЛАГ „Срце Бачке“
26. септембар 2017.