Студијска посета у оквиру програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Промоција Едиције „Србија – 1914-1918“
19. септембра 2017.
Спортски викенд
22. септембра 2017.