Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради давања у закуп на одређено време јавне површине ради постављања привременог мањег монтажног објекта – киоска
29. август 2017.
Нове обуке за покретање сопственог посла – рок за подношење пријава до 10. септембра
29. август 2017.