Нове обуке за покретање сопственог посла – рок за подношење пријава до 10. септембра